โรงพยาบาลตรัง
11/12/2017

HRMS Windows V 2.0
Updated 31/08/2559
 
Skip Navigation Links
รายงานความเสี่ยง
ติดตาม/เฝ้าระวังการเกิดความเสี่ยง
วันนี้มีรายงานความเสี่ยงใหม่
0
เรื่อง
ความเสี่ยง รอยืนยัน 1685 เรื่อง
ยืนยันแล้วเป็นความเสี่ยง/ รอแก้ไข 5469 เรื่อง
อยู่ระหว่างดำเนินการของกลุ่ม/ หน่วยงานหลัก 151 เรื่อง
อยู่ระหว่างดำเนินการของกรรมการความเสี่ยง 2897 เรื่อง
เฝ้าระวังความเสี่ยงรุนแรง
ความเสี่ยงระดับ E,F 466 เรื่อง
ความเสี่ยงระดับ G,H,I 152 เรื่อง
ความเสี่ยงระดับ 3,4,5 344 เรื่อง

Login เข้าสู่ระบบ HRMS
Login