โรงพยาบาลตรัง
18/03/2018

HRMS Windows V 2.0
Updated 31/08/2559
 
Skip Navigation Links
รายงานความเสี่ยง
ติดตาม/เฝ้าระวังการเกิดความเสี่ยง
วันนี้มีรายงานความเสี่ยงใหม่
0
เรื่อง
ความเสี่ยง รอยืนยัน 2017 เรื่อง
ยืนยันแล้วเป็นความเสี่ยง/ รอแก้ไข 6508 เรื่อง
อยู่ระหว่างดำเนินการของกลุ่ม/ หน่วยงานหลัก 162 เรื่อง
อยู่ระหว่างดำเนินการของกรรมการความเสี่ยง 3286 เรื่อง
เฝ้าระวังความเสี่ยงรุนแรง
ความเสี่ยงระดับ E,F 550 เรื่อง
ความเสี่ยงระดับ G,H,I 164 เรื่อง
ความเสี่ยงระดับ 3,4,5 361 เรื่อง

Login เข้าสู่ระบบ HRMS
Login